vertrouw op je vleugels


Data trainingen & workshops

De eendaagse workshops zijn gecertificeerd en geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB)

@ Eendaagse introductieworkshop: Kennismaken met Oplossingsgericht Werken/ Oplossingsgerichte Gespreksvoering:
mits voldoende deelnemers (minimaal 8 personen) :vrijdag 21 december 2018 en vrijdag 12 april 2019

Voor professionals of professionals in opleiding.(counselors, coaches, leerlingbegeleiders, therapeuten, hulpverleners en studenten in deze richting).

Oplossingsgericht werken vindt zijn oorsprong in Solution Focused Brief Therapy (SFBT), in het Nederlands bekend als Oplossingsgerichte Korte Therapie (OKT).
OKT is een vorm van gesprekstherapie, waarin de door de cliënt gewenste situatie het uitgangspunt is.
Oplossingsgericht werken is iets anders dan probleemgericht werken. Als je 'oplossingsgericht' werkt hoef je niet lang stil te staan bij de problemen en wat er niet goed gaat. Men hoeft niet zoals bij probleemgerichtheid wel het geval is, uit te zoeken wat de oorzaken van het probleem zijn en hoe dat wat niet gewenst wordt verminderd kan worden.
Bij oplossingsgericht werken kijkt men naar wat men wel wil in de toekomst en hoe dat bereikt kan worden.
Oplossingsgericht Werken betekent dat de cliënt zelf zijn oplossingen leert zoeken en vinden zodat hij/zij snel een positieve kijk op zichzelf en de toekomst kan krijgen. Zo ontstaat de motivatie en het plezier om te gaan
experimenteren en met ander gedrag aan de slag te gaan. De cliënt wordt geactiveerd om zijn gewenste toekomst in detail te beschrijven en te zoeken naar situaties waarin het probleem zich minder of helemaal niet voordoet.
Interventies als 'de wondervraag', schaalvragen, en het zoeken naar uitzonderingen zetten de cliënt op het spoor naar zijn of haar oplossingen. Samen met de therapeut/gespreksleider zoekt de cliënt naar kleine haalbare stappen die hij/zij kan zetten in de richting van de gewenste toekomst. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast.
Als de cliënt successen boekt, realiseert hij zich meer en meer dat hij invloed heeft op de vormgeving van zijn eigen leven.
Het effect van deze optimistische, ook voor de begeleider plezierige aanpak berust op interventies die de begeleider/therapeut in de gesprekken toepast. Dit alles binnen een flexibel in te zetten gespreksprotocol.
Doelstelling:
Tijdens deze dag maak je kennis met de principes van de oplossingsgerichte gespreksvoering en oefen je een aantal van de genoemde interventies.
Inhoud:
In deze workshop komen aan de orde:
§ de belangrijkste theoretische uitgangspunten
§ de oplossingsgerichte grondhouding
§ een aantal veelgebruikte basisinterventies
§ de opbouw van een oplossingsgericht gesprek

Vervolg:

Per kalenderjaar bied ik 2x een vervolg/verdiepingsdag aan; op deze dag wordt ingehaakt op jouw opgedane praktijkervaring en verdiepen we de methodiek:

@ Vervolg/verdiepingsdag:

nader vast te stellen

Gebruik voor het aanmelden het aanmeldformulier.
Aanmelden via e-mail:vertrouwopjevleugels

schelpen

lelie

lelie

lelie

© 2011 Mijn-eigen-website.nl