mediation

mediation

Wat is mediation?
Met mediation los je samen met de andere partij je conflict op met hulp
van een onafhankelijke mediator. Een mediator bewaakt het proces van de bemiddeling,
zorgt voor een goede balans tussen partijen, helpt partijen om echt naar elkaar te luisteren en
biedt nieuwe invalshoeken om het probleem te belichten.
Een mediator zorgt dat ook onderliggende problemen boven tafel komen zodat meer dan alleen het juridische conflict onderwerp van gesprek kan zijn.
Een mediator hakt geen knopen door en onthoudt zich van een oordeel of advies. De mediator is neutraal.

Uitgangspunten bij mediation:
• Vrijwilligheid
Alle partijen zitten vrijwillig aan de mediationtafel.
• Vertrouwelijkheid
Als je via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heb je een geheimhoudingsplicht.
Alles wat tijdens de mediation besproken wordt is vertrouwelijk.
• Inspanningsverplichting
Je hebt de intentie om er uit te willen komen.

Toelichting:
1. Vrijwilligheid
Een mediation kan alleen starten als beide partijen aan mediation willen meedoen. Je kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld je werkgever of op doorverwijzing van de rechter) ben je niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor jouw/jullie conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.
2. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation
wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. In het algemeen zijn er geen anderen (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat een advocaat of adviseur bij het gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als je het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden
aan de geheimhoudingsplicht.
3. Inspanningsverplichting
Als je kiest voor mediation, zal je actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Je moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.

Lid van NMv, beroepsvereniging voor professionals in mediation.:


roos

 • www.mediatorsvereniging.nl  Ruzie? of Communicatieproblemen die tot ruzie of conflicten zouden kunnen leiden?

  Op je werk?
  Met collega’s?
  Thuis?
  Met de buren?
  Met familie?
  Met vrienden?

  Wil je er samen uit komen ?
  Neem contact op met een geregistreerde professioneel mediator:
  C.V. (Conny) van der Wulp
  06- 340 564 63/ 072-5201604
  e-mail: vanderwulp-mediation
 • internet: Mediation Schermer

 • roos

  schelpen  lelie  lelie  lelie

  © 2011 Mijn-eigen-website.nl