therapie, counseling & coaching

psychosociale therapie

Waarom?
Het leven loopt niet altijd zoals je dat zou wensen. Gelukkig kun je je
problemen meestal zelf oplossen. Je kunt echter het gevoel krijgen dat
bepaalde zaken je boven het hoofd groeien of dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan. Dan is het goed om je vragen of problemen te bespreken met een deskundige therapeut.

Doel?
Therapie is bedoeld om een positieve verandering op gang te brengen in je
huidige manier van leven, in je denken, doen en voelen.
Het doel is dat je weer met een goed gevoel in het leven kunt staan.

Uitgangspunt?
Mijn praktijk heb ik "Vertrouw op je Vleugels" genoemd omdat het mijn uitgangspunt is dat iedereen sterke kanten heeft die hij/zij kan (her)ontdekken. Je sterke kanten vormen als het ware je vleugels en als je daarop leert vertrouwen kun je ze gebruiken om moeilijkheden te overwinnen en om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Tijdens de therapie ga je op zoek naar deze sterke kanten en leer je ze (weer) in te zetten.

Voor wie?
Voor mensen (zowel volwassenen als jongeren vanaf 12 jaar)
- die last hebben van (faal)angst
- die moeite hebben om voor zichzelf op te komen
- die gebrek hebben aan zelfvertrouwen
- die moeite hebben met communiceren
- die last hebben van stressklachten
- die last hebben van depressieve klachten
- die vast lijken te lopen door (partner) relatie-problemen

Therapeutische consulten worden door een aantal verzekeringen (geheel of gedeeltelijk) vergoed. Dit geldt alleen als het therapie of counseling betreft. Coaching en conflictbemiddeling vallen hier niet onder.
Je kunt dit vooraf informeren bij je zorgverzekeraar.
Bij werkgerelateerde problemen worden de kosten soms vergoed door de werkgever.
Ik werk uitsluitend volgens afspraak: Dit geldt ook voor online-gesprekken. Wel streef ik naar een zo kort mogelijke wachttijd.

meer therapie

counseling en coaching

roos

schelpen

lelie

lelie

lelie

© 2011 Mijn-eigen-website.nl