Voorwaarden deelname workshop en training Vertrouw op je Vleugels, kvk 37145688
                        U bent pas ingeschreven als deelnemer als u het cursusgeld betaald heeft.
                        Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u bericht over de wijze van betalen en binnen welke termijn de betaling overgemaakt dient te zijn.
                        Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.
                        Indien een workshop niet door kan gaan wegens het niet behalen van het minimum aantal deelnemers  wordt uw betaling
                        uiterlijk op de dag van de geplande workshop terug gestort.
                        Bij annulering tot vier weken voor de geplande datum ontvangt u het gehele bedrag terug.
                        Bij annulering van vier weken tot zeven werkdagen voor de aanvang van de cursus ontvangt u uw bedrag terug minus € 30,00.
                        Bij annulering binnen zeven werkdagen voor de aanvang van de cursus ontvangt u 50% van het totaalbedrag retour.
                        Bij annulering binnen 48 uur tot de aanvang van de cursus, bent u het gehele bedrag verschuldigd.